ZADÁNÍ Byl jsem osloven spolešností XENIUM Europe s.r.o. pro vytvoření nových webových stránek. Primárním důvodem byla zastaralost technického řešení, neaktuálnost informací a časté úspěšné útoky různých hackerů, které webovou...
ZADÁNÍ Vytvořit www stránky, které nahradí velmi starou, nevyhovující, webovou prezentaci. Stránky měly být responzivní s důrazem na možnost uložit množství informací. ŘEŠENÍ Pro množství prezentovaných informací byl jako...