ZADÁNÍ

Byl jsem osloven spolešností XENIUM Europe s.r.o. pro vytvoření nových webových stránek. Primárním důvodem byla zastaralost technického řešení, neaktuálnost informací a časté úspěšné útoky různých hackerů, které webovou prezentaci likvidovaly. Po podrobnějším prozkoumání jsem zjistil, že společnost je dělena na několik divizí, kdy se každá zabývá jiným sotrimentem a službami. Na základě toho byla v minulosti pro každou divizi vytvořena samostatná stránka. Z toho plynula nutnost udržovat hned několik redakčních systémů a také z toho plynula také špatná orientace návštěvníků při pohybu na stránkách.

ŘEŠENÍ

Jako primární cil jsem stanovil sloučení všech jednotlivých webových stránek do jedné jediné s tím, že každá divize bude jednoznačně barevně odlišena od jiné, aby měli návštěvníci nějaký záchytný bod, kde se nacházejí. Byla schválena grafická šablona vyhovující požadavkům objednatele. Na celé webové stránky byla nastavena neutrální barva. Při vstupu do konkrétní divize jsou pak barevné prvky webu vč. loga odlišeny dle toho, ve které části se návštěvník nachází.

Toto řešení zajistilo jednak to, že je potřeba se starat a udržovat jedinou prezentaci ale také značně zjednodušilo pohyb návštěvníků na webu, kteří se tak neztrácejí mezi množstvím tlačítek "zpět" a "domů". Díky tomu návštěvníci ze stránek ve velkém množství neodcházejí.

Dále bylo potřeba vyřešit provozní stránku věci:
- původní jednotlivé stránky byly zrušeny, avšak jejich URL byla přesměrována, aby adresy nepřišly o hodnocení a historii
- bylo provedeno napojení na Google Search console pro monitorování stavu stránek
- zajištěny pravidelné zálohy pro případ nenadálé události
- zajištění nahlášení nových webových stránek nejdůležitějším vyhledávačům
- v neposlední řadě bylo provedeno vyšší zabezpečení proti útokům na stránky

REALIZOVÁNO

2022

Spolupráce s panem Müllerem probíhá na výbornou – velmi flexibilně a samostatně si poradil s informacemi ze staré internetové prezentace a intuitivně navrhl novou strukturu.

Jak po vzhledové, tak informativní stránce je výsledek velmi zdařilý.

Mrtin Haus
jednatel

Fotogalerie

OZVĚTE SE

Pojďme probrat také Vaše webové stránky.

  Summary
  Podrobná recenze tvorby webových stránek pro Svatební salon Belladona
  Article Name
  Podrobná recenze tvorby webových stránek pro Svatební salon Belladona
  Description
  Vytvořeny webové stránky, které nahradily starší, existující webové stránky. Důraz byl kladen na moderní vzhled, fotogalerii a přidání více článků s nabízenými službami oproti původním webovým stránkám.
  Author
  Publisher Name
  www.VM-WEB.cz
  Publisher Logo